(Okinawa Island,OKINAWA,1990s,photograghy by KOJI YOSHIURA)