(Kerama Islands,OKINAWA,1990s,photograghy by KOJI YOSHIURA)